Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej V Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram

POBIERZ: 

 1. Data publikacji: 24/08/2017 - Kraków - OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYMI DOROSŁYMI W LECZENIU SYSTEMOWYM NOWOTWORÓW - EDYCJA III
 2. Data publikacji: 24/08/2017  - Kraków: WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE, edycja VI
 3. Data publikacji: 17/08/2017 - Wrocław: ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT, edycja VI
 4. Data publikacji: 25/08/2017 - Kraków: ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT - edycja VII
 5. Data publikacji: 22/08/2017 - Kraków: ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT -edycja VIII
 6. Data publikacji: 28/04/2017  - Kraków: WYWIAD I BADANIA FIZYKALNE - edycja V
 7. Data publikacji: 17/04/2017  - Kraków: WYKONANIE BADANIE SPIROMETRYCZNEGO - edycja II
 8. Data publikacji: 02/03/2017  - Kraków: PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE - edycja I
 9. Data publikacji: 02/03/2017  - Kraków: OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYMI DOROSŁYMI W LECZENIU SYSTEMOWYM NOWOTWORÓW - edycja II
 10. Data publikacji: 02/03/2017  - Kraków: ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT (CZ. II) - edycja V
 11. Data publikacji: 07/02/2017  - Brzesko: ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT (CZ. I) - edycja IV
 12. Data publikacji: 24/02/2017 - Kielce: WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE - edycja IV
 13. Data publikacji: 04/11/2016 - Brzesko: WYWIAD I BADANIA FIZYKALNE - edycja III
 14. Data publikacji: 14/10/2016 - Kielce: ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT - część I
 15. Data publikacji: 14/10/2016 - Kraków: OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYMI DOROSŁYMI W LECZENIU SYSTEMOWYM NOWOTWORÓW - edycja I
 16. Data publikacji: 07/10/2016 - Kraków: REHABILITACJA OSÓB Z PRZEWLEKŁYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI - edycja I
 17. Data publikacji: 28/07/2016 - Opole: WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE - edycja I
 18. Data publikacji: 12/08/2016 - Kraków: WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE - edycja I 
 19. Data publikacji: 12/08/2016 - Kraków: ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT/CZĘŚĆ II - edycja I
 20. Data publikacji: 15/09/2016 - Opole: ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT - edycja I
 21. Data publikacji: 15/09/2016 - Kraków: WYKONANIE BADANIA SPIROMETRYCZNEGO - edycja I 

 

 

Miejsca realizacji zajęć teoretycznych:

dla Województwa Małopolskiego:
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
ul. Szlak 61, Kraków

 

dla Województwa Świętokrzyskiego:
Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
ul. Nowy Świat 32A, Kielce

 

dla Województwa Łódzkiego:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ul. Emilii Plater 34, Łódź

 

dla Województwa Opolskiego:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
ul. Świerkowa 24, Opole

 

dla Województwa Dolnośląskiego:
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 50, Wrocław

 

Zajęcia praktyczne (staże) odbywać się będą w wyznaczonych placówkach medycznych.
Staże będą zorganizowane przez Organizatorów kursów. Obecność na stażach jest obowiązkowa.

Aktualne kursy:
Kurs kwalifikacyjny
dla pielęgniarek
Czytaj więcej »
Kursy specjalistyczne
dla pielęgniarek
Czytaj więcej »
Kursy specjalistyczne
dla pielęgniarek i położnych
Czytaj więcej »

O projekcie:

W ramach projektu przewidziano 1 kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, 2 specjalistyczne dla pielęgniarek oraz 3 kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.

Projekt obejmuje 5 województw :

 • Województwo Małopolskie,
 • Województwo Opolskie,
 • Województwo Dolnośląskie,
 • Województwo Łódzkie,
 • Województwo Świętokrzyskie.Organizatorzy kursów:


Rafał Leśniak
Małopolskie Centrum Edukacji
www.malopolska.edu.pl


Małopolska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.
www.moipip.org.pl

Kontakt z nami

Biuro projektu:
Małopolskie Centrum Edukacji
Ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój
projekty@malopolska.edu.pl

dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub wysłać pocztą również na adres:
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
Ul. Szlak 61
31-153 Kraków

Lokalizacja