Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej V Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego.


29.09.2017

Zapytanie ofertowe Nr 1/SDZ/PIOTRKÓW+OPOLE - na kierownika kursu

 Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju... Czytaj więcej »

29.09.2017

Zapytanie ofertowe Nr 2/SDZ/PIOTRKÓW+OPOLE - catering-usługi

 Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju... Czytaj więcej »

29.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/SDZ/PIOTRKÓW+OPOLE na wynajem sali szkoleniowej

  Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w... Czytaj więcej »

15.09.2017

Zapytanie ofertowe Nr 6/SDZ/WROCŁAW na usługi ubezpieczenia

 Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju... Czytaj więcej »

Aktualne kursy:
Kurs kwalifikacyjny
dla pielęgniarek
Czytaj więcej »
Kursy specjalistyczne
dla pielęgniarek
Czytaj więcej »
Kursy specjalistyczne
dla pielęgniarek i położnych
Czytaj więcej »

O projekcie:

W ramach projektu przewidziano 1 kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, 2 specjalistyczne dla pielęgniarek oraz 3 kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.

Projekt obejmuje 5 województw :

  • Województwo Małopolskie,
  • Województwo Opolskie,
  • Województwo Dolnośląskie,
  • Województwo Łódzkie,
  • Województwo Świętokrzyskie.Organizatorzy kursów:


Rafał Leśniak
Małopolskie Centrum Edukacji
www.malopolska.edu.pl


Małopolska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.
www.moipip.org.pl

Kontakt z nami

Biuro projektu:
Małopolskie Centrum Edukacji
Ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój
projekty@malopolska.edu.pl

dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub wysłać pocztą również na adres:
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
Ul. Szlak 61
31-153 Kraków

Lokalizacja